Személyes adatok védelme GDPR

Amennyiben Ön az ügyfelünk, vevőnk, szállítónk vagy weboldalunk látogatója, ránk bízza a személyes adatait. Olvassa el a következő adatvédelmi szabályzatot. Az Ön személyes adatai nálunk biztonságban vannak.

Adatvédelmi Szabályzat

I.
Bevezető rendelkezések

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja értelmében a CARERO s. r. o., KSH-azonosító: 28108272, székhelye: Písek 311, 739 84 Písek, adatkezelőnek (a továbbiakban „adatkezelő”) minősül.
2. Az adatkezelő kapcsolattartási adatai: info@carero.cz és + 3614451282 telefonszám.
3. Személyes adatok alatt a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre utaló összes információ értendő; beazonosítható természetes személynek minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen bizonyos személyazonosító elemre, például névre, személyazonosító számra, helymeghatározó adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy, illetve több különleges testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra hivatkozva beazonosítható.
4. Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi biztost.

II.
A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka

1. A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka az Ön és az adatkezelő közötti szerződés GDPR 6. cikk (1) bek. b) betűje szerinti teljesítése (a továbbiakban: "Szerződés Teljesítése"),
az adatkezelő közvetlen marketing szolgáltatással kapcsolatos jogos érdeke (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk (1) bek. f) betűje értelmében (a továbbiakban „Jogos Érdek”),
Amennyiben nem került sor áru vagy szolgáltatás megrendelésére (a továbbiakban: "Hozzájárulás"), az Ön hozzájárulása az adatok közvetlen marketing szolgáltatás (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) céljával történő feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bek. a) betűje, valamint az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény 7. § (2) bek. szerint.
2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra. Kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.
Ezennel kijelentjük, hogy adatkezelőként az Ön személyes adatainak feldolgozását érvényes jogszabályi indok alapján fogjuk végezni.

III.
A személyes adatok feldolgozását a feldolgozás célja alapján, éspedig a következő okokból kifolyólag végezzük:

Jogszabályon alapuló ok Cél Adatok Adatforrás Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók)
A szerződés teljesítése Megrendelés-bonyolítás és válaszadás a kapcsolat-felvételi űrlap segítségével, vagy e-mailben közölt igényre Az ügyfelek személyes adatai (elérhetőségek, néha születési dátumok) E-mailes kommunikáció, kapcsolattartási űrlap, megrendelőlap Alvállalkozók, mailing szolgáltatások, felhő tárhelyek, nyomtatott dokumentumok, könyvelés
Jogos érdek Közvetlen marketing (különösen a hasonló árut tartalmazó üzleti tájékoztatók és hírlevelek megküldéséhez) Az ügyfelek kapcsolattartási adatai Megrendelések adatai Mailing szolgáltatások (mailchimp, smartmailing, ecomail), felhő tárhelyek, alvállalkozók
Jogos érdek Standard látogatottság elemzés Regisztrált felhasználók pszeudoanonimizált azonosítói, IP-címei A weboldal látogatóinak útvonala az interneten, regisztráció, oldalak megjelenítése Google Analytics, webhosting szolgáltatások és más egyéb analitikai eszközök
Hozzájárulás Marketing és weboldal promóció E-mailek, potenciális ügyfelek nevei, IP-címei és egyéb műszaki azonosítói Hírlevél feliratkozási űrlap, regisztrációs űrlapok Webhosting cég és e-mail küldési szolgáltatások (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)
Hozzájárulás Ügyfél vélemények, fényképek és videók közzététele Az ügyfél neve, fényképe, e-mail címe E-mailes kommunikáció, chat Felhő tárhelyek, mailing szolgáltatások, webhosting, facebook

Sütik

A weboldal böngészésekor rögzítjük az IP-címet, továbbá az Ön viselkedését az oldalakon és azt az információt, hogy milyen oldalról lépett be az oldalunkra. Weboldalunk látogatottságának méréséhez sütiket használunk, és a weboldal megjelenítésének testre szabását az adatkezelő olyan jogos érdekének tekintjük, amelynek köszönhetően az ügyfeleinknek még jobb szolgáltatásokat tudunk kínálni. Megtilthatja a sütik használatát, vagy törölheti a sütiket a számítógépéről.

IV.
Adattárolás időtartama

1. Az adatkezelő a személyes adatokat az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból következő jogok és kötelességek, valamint a szóban forgó szerződéses viszonyokból következő igények érvényesítéséhez (a szerződés megszűnését követően 15 évig), valamint a könyvelés vezetéséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi meg.
A személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásig, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor.
2. A személyes adatok megőrzési időtartamának lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.
Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

Az olyan konkrét adatfeldolgozási műveletekhez, amelyeket az adatkezelő nem képes önerőből elvégezni, az adataikat megfelelő védelemben részesítő és a konkrét adatfeldolgozásra szakosodó adatfeldolgozók szolgáltatásait és alkalmazásait veszi igénybe.
1. Az adatkezelő szándékában áll a személyes adatok harmadik (EU-n kívüli) országba, vagy nemzetközi szervezetnek történő átadása. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei a mailing, adattárolás, fájl és analitikai eszköz szolgáltatók.
2. Az adatkezelő jogosult a megrendelés lebonyolítása és kikézbesítése érdekében a személyes adatokat harmadik személyek rendelkezésére bocsátani. Az adatfeldolgozók (Geis, Česká pošta, GLS stb,) az adatokat kizárólag áruszállításhoz veszik igénybe.
3. A számviteli bizonylatok és számlák kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályi kötelességeknek való megfelelés érdekében az adatkezelő köteles a szükséges személyes adatokat a könyvelést vezető cég rendelkezésére bocsátani.

VI.
Az Ön jogai

1. A GDPR rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén Ön jogosult a GDPR 15. cikke értelmében hozzáférni a saját személyes adataihoz, joga van azok GDPR 16. cikke szerinti javítását kérni, esetleg a GDPR 18. cikke szerint a feldolgozásukat korlátozni, továbbá a GDPR 17. cikke értelmében a személyes jogok törlésére jogosult, a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat a feldolgozásukkal szemben, a GDPR 20. cikke értelmében joga van az adathordozhatóságra, valamint a feltételek III. cikke értelmében joga van az adatkezelő címére írásban, vagy e-mail címére elektronikusan megküldött formában visszavonni az adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulását.
2. A személyes adatok törlése esetén Önnek jogában áll leiratkozni a hasonló jellegű tájékoztató hírlevelek vagy harmadik felek hírleveleinek küldéséről. Ezt megteheti az adott e-mailben ("Leiratkozás a hírlevélről"), vagy az info@carero.cz e-mail címre megküldött levélben tájékoztathat minket. A marketing tájékoztatókról való leiratkozáshoz kitöltheti az itt található űrlapot:
3. Az SMS formájában továbbított marketing üzenetekről az info@carero.cz e-mail cím, vagy az itt található űrlap segítségével iratkozhat le.
4. A fentieken túl panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatósághoz abban az esetben, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes jogai védelmére vonatkozó jogait.

VII.
Adatvédelem biztosításának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden tőle megalapozottan elvárható műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
2. Az adatkezelő megtett minden szükséges műszaki intézkedést az adattároló eszközök, valamint az írott formába foglal személyes adatok tárolására szolgáló helyek védelme érdekében.
3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

VII.
Titoktartási kötelezettség

Az adatkezelő mindenkit biztosít arról, hogy a személyes adatok feldolgozását végző összes dolgozó és munkatárs a személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartásra kötelezett. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás a szerződéses kapcsolatok megszűnése után is fennáll.

IX.
Záró rendelkezések

1. Az internetese megrendelőlap elküldésével Ön megerősíti azt a tényt, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint az üzleti feltételekkel, és azokat maradéktalanul elfogadja.
2. Ön a regisztrációs űrlapon található hozzájárulás bejelölésével, valamint a marketing értesítések küldésére vonatkozó hozzájárulásával elfogadja a jelen feltételeket.
3. Az adatkezelő jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát az internetese oldalain teszi közzé.


Jelen szabályzat 2018. 05. 25-én lép hatályba.

CARERO s. r. o.

Písek 311
739 84 Písek
Cseh Köztársaság