AktuHírek

A NAGY ŐSZI CASHBACK

Közzétett: 5.9.2022

A NAGY ŐSZI CASHBACK

Kaphat vissza akár 15%-ot vásárlásai árából!

A NAGY ŐSZI CASHBACK marketingakció (MKT 2/22) részletes szabályzata

I. Bevezető rendelkezések

 1. A CARERO, s.r.o. kereskedelmi társaság (statisztikai számjel: 28108272, adószám: CZ28108272, székhely: 739 84 Písek u Jablunkova, Písek 311., Cseh Köztársaság, az Ostravai Kerületi Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett társaság, szakasz: C, cégjegyzékszám: 341456; a továbbiakban: CARERO társaság) NAGY ŐSZI CASHBACK akciót szervez (MKT 2/22 marketingakció, a továbbiakban: Akció), és a jelen szabályzat keretében meghatározza az akció szabályait és feltételeit
 2. Az Akció a CARERO társaság azon vásárlóinak szól, akik fiókkal rendelkeznek a nagykereskedes.carero.hu weboldalon.

II. Az Akció időtartama

 1. Az Akció 2022. 09. 05-től 2022. 10. 16-ig tart.

III. Általános részvételi feltételek

 1. Az Akcióban részt vehet minden, a nagykereskedes.carero.hu weboldalon regisztrált CARERO vásárló, amennyiben teljesíti az Akció jelen szabályzatában részletezett feltételeket, többek között, de nem kizárólag:
  1. Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személy vagy egyéni vállalkozó;
  2. a nagykereskedes.carero.hu weboldalon hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitöltötte a regisztrációt;
  3. nem áll munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban a CARERO társasággal, sem a CARERO társasággal személyi és vagyoni viszonyban álló személyekkel, beleértve azok hozzátartozóit és közeli hozzátartozóit.
 2. Az Akcióból kizárásra kerülnek azok a résztvevők, akik:
  1. nem teljesítik az Akció jelen szabályzatban meghatározott feltételeit;
  2. törvénybe és/vagy jó erkölcsbe ütköző módon járnak el, és/vagy csalárd magatartást tanúsítanak az Akcióval kapcsolatban;
  3. nem teljesítik a CARERO társaság felé fennálló szerződéses kötelezettségeiket, különösen azokat, amelyek esetében a CARERO társaság az Akció időtartama alatt és az Akció kiértékelése során késedelmes számlateljesítést állapít meg.
 3. A Résztvevő kizárása esetén az adott Résztvevő nem tarthat igényt az esetlegesen felmerülő költségek vagy károk megtérítésére.

IV. Az Akció tárgya

 1. Az Akció résztvevői az adott feltételek teljesítése esetén a www. nagykereskedes.carero.hu weboldalon történő vásárlás alkalmával beváltható utalványokat kapnak (a továbbiakban: Utalványok).
 2. Az Utalványok megszerzéséhez a Résztvevőnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
  1. az utalvány megszerzéséhez olyan termékeket kell vásárolnia, amelyeket az Akció résztvevője az Akciót megelőző időszakban egyszer sem vásárolt a CARERO társaságnál (a továbbiakban: Újonnan vásárolt termék). Azokat a termékeket, amelyeket az Akció résztvevője az Akciót megelőző időszakban már megvásárolt a CARERO társaságnál, a termékkódok vagy EAN kódok egyezése alapján azonosítjuk.
  2. a résztvevőnek az utalvány megszerzéséhez újonnan vásárolt termékenként legalább 8000 forint értékű Újonnan vásárolt terméket kell vásárolnia. A résztvevő minden egyes NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú Újonnan vásárolt termékért az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 15%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap.
  3. a résztvevőnek az utalvány megszerzéséhez újonnan vásárolt termékenként legalább 8000 forint értékű Újonnan vásárolt terméket kell vásárolnia. A résztvevő minden egyes – kivéve a NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú Újonnan vásárolt termékért az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 10%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap.
  4. Az a résztvevő, aki a CARERO társaságnál az adott időszakban az adott márkára vonatkozóan az általános nagykereskedelmi ár 6%-át meghaladó szerződéses kedvezményre jogosult, minden egyes NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú újonnan vásárolt termékért, amely elérte a 8000 forintot az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 7,5%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap.
  5. Az a résztvevő, aki a CARERO társaságnál az adott időszakban az adott márkára vonatkozóan az általános nagykereskedelmi ár 6%-át meghaladó szerződéses kedvezményre jogosult, minden egyes tetszőleges márkájú Újonnan vásárolt termékért – kivéve a NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkákat, amely elérte a 8000 forintot az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 5 %-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap.
 3. Az Utalványok névértéke 1000 és 10 000 forint
 4. Az átadott Utalványok összértéke megegyezik az egyes Újonnan vásárolt termékek vásárlásával megszerzett értékek egész ezer fotint lefelé kerekített összegével.
 5. Az egyes Utalványok külön-külön vagy tetszőleges kombinációban beválthatók egy vagy több vásárlás alkalmával.

 6. Az utalványok 2022. 12. 31-ig érvényesek. A fel nem használt utalványok 2023. január 1-én értéküket elvesztik.
 7. A Résztvevők az Akcióval kapcsolatban nem tarthatnak igényt pénzügyi teljesítésre.
 8. Az a Résztvevő, aki nem teljesítette a vásárlási utalvány megszerzésének feltételeit, tudomásul veszi, hogy sikertelenül vett részt az Akcióban, és elfogadja, hogy a CARERO társaság erről nem köteles külön értesíteni őt.
 9. A CARERO társaság legkésőbb 2022. 10. 21-ig kiértékeli az Akció eredményeit.
 10. A CARERO társaság az Akció eredményeinek kiértékelése napján elektronikus úton felveszi a kapcsolatot az Akció sikeres Résztvevőivel, mégpedig a Résztvevő által a nagykereskedes.carero.hu weboldalon történt regisztráció során megadott e-mail-címen és/vagy telefonszámon. Ennek keretében arról is tájékoztatja a Résztvevőt, hogy milyen értékű utalványt kap.

V. Záró rendelkezések

 1. A CARERO társaság nem vállal felelősséget az ellenőrzésén kívül eső és a kellő gondossággal sem előrelátható eseményekért.
 2. A CARERO társaság fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül megszüntesse, elhalassza vagy módosítsa a jelen Akciót és az Akció feltételeit vagy azok bármely részét. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármikor indoklás nélkül lerövidítse az Akció időtartamát, megszakítsa vagy visszavonja az Akciót vagy módosítsa annak szabályzatát. A szervező az Akció keretében az Utalványokkal megvásárolható termékeket más, azonos jellegű, hasonló árszintű termékekkel válthatja fel. Az Akció szabályzatának módosítása esetén a résztvevő nem tarthat igényt a felmerült költségek megtérítésére.
 3. A CARERO társaság az Akció céljaira, az Akció kiértékelése és a Résztvevőknek az Akció eredményéről való értesítése céljából kezeli a Résztvevő személyes adatait, mégpedig a családi és utónevét és az e-mail-címét. A CARERO társaság adatkezelőként és adatfeldolgozóként jár el. Az adatkezelés időtartama az Akció befejezését követő 1 év. Az Akcióban való részvétel önkéntes, a személyes adatok kezelése az Akcióban való részvételhez szükséges, ezek megadása nélkül a vásárló nem vehet részt az Akcióban.
 4. Az Akció szabályaival kapcsolatos bármilyen félreértés elkerülése érdekében a szabályzat a nagykereskedes.carero.hu/cashback oldalon is megtalálható.
 5. A jelen szabályzat az egyetlen olyan dokumentum, amely az Akció kötelező szabályait tartalmazza.
 6. Jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba, a Résztvevők pedig elfogadják a jelen szabályzatot.

Jablunkov, 2022. 08. 30.

Részletek megtekintése
TAVASZ TELE AJÁNDÉKOKKAL

Közzétett: 7.4.2022

TAVASZ TELE AJÁNDÉKOKKAL

Vásárolj és szerezd meg a kiszemelt műszaki cikket akár 400 000 Ft értékben!

Mindenki élvezheti a TAVASZ TELE AJÁNDÉKOKKAL akciót!

MIT KAPHATSZ?
A kiválasztott minőségi műszaki terméket.


MIT KELL TENNED?
Vásárolni a CARERO oldalán. A jutalom elnyerésének alapfeltétele, hogy minden hónapban, azaz 2022 áprilisában, májusában és júniusában egy bizonyos minimális összegű forgalom megvalósuljon.


MILYEN AJÁNDÉKOKAT KAPHATSZ?
tabulka odměn


HOGYAN LEHET BELÉPNI?
Nincs más dolgod, mint a megszokott módon vásárolni és az Akció kiértékelése után megrendelni a kiválasztott elektronikát.

Ha további kérdéseid vannak, ne habozz kapcsolatba lépni a CARERO-kereskedőjével az alábbi elérhetőségek egyikén:
Andrea Sabelová (sabelova@carero.cz; +420 606 066 365)

A „TAVASZI JUTALOMESŐ” marketingakció („MKT 1/22”) részletes szabályzata

 1. Bevezető rendelkezések
 1. CARERO, s.r.o. gazdasági társaság (statisztikai számjel: 28108272, adószám: CZ28108272, székhely: 739 84 Písek u Jablunkova, Písek 311, Cseh Köztársaság, az Ostravai Kerületi Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett társaság, szakasz: C, cégjegyzékszám: 341456; a továbbiakban: „CARERO”) „MEGJUTALMAZZUK VÁSÁRLÁSÁT” című akciót szervez („MKT 1/22” marketingakció, a továbbiakban: „Akció”), és a jelen szabályzat keretében meghatározza az akció szabályait és feltételeit.
 2. Az Akció azoknak a CARERO vásárlóknak szól, akik fiókkal rendelkeznek a nagykereskedes.carero.hu nagykereskedelmi weboldalon.
 1. Az Akció időtartama
 1. Az Akció 2022. 04. 01-től 2022. 06. 30-ig tart.
 1. Általános részvételi feltételek
 1. Az Akcióban részt vehet mindenki, aki a https://nagykereskedes.carero.hu/ weboldalon regisztrált CARERO vásárló, amennyiben teljesíti az Akció jelen szabályzatában részletezett feltételeket, többek között, de nem kizárólag:
  1. A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személy vagy egyéni vállalkozó;
  2. Hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitöltötte a nagykereskedes.carero.hu regisztrációt;
  3. Nem áll munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban a CARERO társasággal, illetve a CARERO társasággal személyi és vagyoni viszonyban álló személyekkel, beleértve azok hozzátartozóit és közeli hozzátartozóit.
 2. A vásárló a Kedvezményes termékek bármelyikének az Akció időtartama alatt történő megrendelésével válik az Akció Résztvevőjévé (a továbbiakban: „Résztvevő”), amennyiben a CARERO felé a sabelova@carero.cz címre küldött e-mailben nem jelzi, hogy nem kíván részt venni az Akcióban és nem fogadja el az Akció szabályzatát.
 3. Az Akcióból kizárásra kerül az, aki:
  1. Nem felel meg az Akció jelen szabályzatban meghatározott feltételeinek;
  2. A törvényben és/vagy jó erkölcsbe ütköző módon jár el, és/vagy csalást követ el az Akcióval kapcsolatban;
  3. Nem teljesíti a CARERO felé fennálló szerződési kötelezettségeit, különösen azokat, amelyek esetében a CARERO az Akció időtartama alatt és az Akció kiértékelése során késedelmes számlateljesítést állapít meg.
 4. A Résztvevő kizárása esetén az adott Résztvevő nem tarthat igényt az esetlegesen felmerülő költségek vagy károk megtérítésére.
 1. Az Akció tárgya
 1. Az Akció Résztvevői az adott feltételek teljesítése esetén kedvezményes áron vásárolhatják meg a Kedvezményes termékek egyikét (IV. 2. a)–k) pontok) (a továbbiakban: „Kedvezményes termék”).
 2. A Kedvezményes termék kedvezményes megvásárlásához a Résztvevő által teljesítendő feltételek a következők:
  1. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 150 000 Ft minimális értékű havi forgalom után Gallet BOU 745 Quenza vízforraló Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  2. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 300 000 Ft minimális értékű havi forgalom után BOSCH MSM2650B botmixer Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  3. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 450 000 Ft minimális értékű havi forgalom után Amazfit GTS okosóra Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  4. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 750 000 Ft minimális értékű havi forgalom után Philips Sonicare ProtectiveClean White HX6830/53 szónikus elektromos fogkefe Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  5. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 1 150 000 Ft minimális értékű havi forgalom után NESPRESSO De’Longhi EN 124 R kávéfőző Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  6. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 1 500 000 Ft minimális értékű havi forgalom után iRobot Roomba Combo 113 robotporszívó Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  7. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 2 500 000 Ft minimális értékű havi forgalom után Xiaomi Mi Electric Scooter Essential elektromos roller Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  8. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 4 000 000 Ft minimális értékű havi forgalom után Philips HD9867/90 Airfryer SMART XXL meleglevegős fritőz Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  9. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 7 500 000 Ft minimális értékű havi forgalom után iPhone 13 128 GB mobiltelefon Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  10. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 11 000 000 Ft minimális értékű havi forgalom után ASUS Zenbook 14 UM425UAZ-AM042W Pine Grey fém laptop Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
  11. A Résztvevő a CARERO-nál az Akció időtartama alatt megvalósított nettó 15 000 000 Ft minimális értékű havi forgalom után 75" LG 75NANO75P televízió Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
 3. A Kedvezményes termék kedvezményes ára nettó 1 Ft, és mindegyik Résztvevő az Akció befejezését követően 1 db Kedvezményes termék megvásárlására jogosult.
 4. A Résztvevők az Akcióval kapcsolatban nem tarthatnak igényt pénzügyi teljesítésre.
 5. Az a Résztvevő, aki nem teljesítette a kedvezményes vásárlás feltételeit, tudomásul veszi, hogy az Akcióban nem volt sikeres, és elfogadja, hogy a CARERO erről nem köteles külön tájékoztatást küldeni a részére.
 6. A CARERO legkésőbb 2022. 07. 31-ig kiértékeli az Akció eredményeit.
 7. A CARERO az Akció eredményeinek kiértékelése napján, elektronikus úton felveszi a kapcsolatot az Akció sikeres Résztvevőivel, mégpedig a Résztvevő által a velkoobchod.carero.cz weboldalon történt regisztráció során megadott e-mail-címen és/vagy telefonszámon. Ennek keretében arról is tájékoztatja a Résztvevőt, hogy melyik Kedvezményes terméket vásárolhatja meg.
 8. A sikeres Résztvevőknek legkésőbb 2022. 09. 15-ig van lehetőségük a Kedvezményes termék megvásárlására.
 1. Záró rendelkezések
 1. A CARERO nem vállal felelősséget az ellenőrzésén kívül eső és a kellő gondossággal sem előrelátható eseményekért.
 2. A CARERO fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül megszüntesse, elhalassza vagy módosítsa a jelen Akciót és az Akció feltételeit vagy azok bármely részét. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármikor indoklás nélkül lerövidítse az Akció időtartamát, megszakítsa vagy visszavonja az Akciót vagy módosítsa annak szabályzatát. A szervező az Akcióban szereplő Kedvezményes terméket más, azonos jellegű, hasonló árszintű termékkel válthatja fel. A játékszabályzat megváltoztatása esetén a résztvevő nem tarthat igényt a felmerült költségek megtérítésére.
 3. A CARERO az Akció céljaira, az Akció kiértékelése és a Résztvevőknek az Akció eredményéről való értesítése céljából kezeli a Résztvevő személyes adatait, mégpedig a nevét és az e-mail-címét. A CARERO adatkezelőként és adatfeldolgozóként jár el. Az adatkezelés az Akció befejezését követő 1 évig történik. Az Akcióban való részvétel önkéntes, a személyes adatok kezelése az Akcióban való részvételhez szükséges, ezek megadása nélkül a vásárló nem vehet részt az Akcióban. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a CARERO nyilvánosságra hozza a nevét a CARERO weboldalán és a CARERO által használt közösségi oldalakon. A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a CARERO marketing célból video-, hang- és audiovizuális felvételeket készítsen róla, és azokat 5 évig felhasználja.
 4. Az Akció szabályaival kapcsolatos bármilyen félreértés esetére a szabályzat a nagykereskedes.carero.hu/tavasz-tele-ajandekokkal/article-1620 oldalon is megtalálható.
 5. A jelen szabályzat az egyetlen olyan dokumentum, amely az Akció kötelező szabályait tartalmazza.
 6. Jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba, a Résztvevők pedig elfogadják a jelen szabályzatot.

Jablunkov, 2022. 03. 15.

Részletek megtekintése
Még több hír